آداپتور و تبدیلات

آداپتور و تبدیلات

برق به عنوان بزرگ ترین کشف بشر در کنار آتش قرار می گیرد و نیاز ما هر روز به این کشف بزرگ جهانی در حال افزایش است و بخش زیادی از نیازهای دنیا امروز ما بر اساس این انرژی فوق العاده تامین می شود.

بسیاری از وسایل و ابزار آلاتی که ما آن ها را استفاده می نماییم امروزه نیروی خود را از برق تامین می کنند، از تلفن های هوشمندمان تا بیش از 90 درصد از وسایل اطراف ما از برق تغذیه می کنند.

آداپتور ها با ولتاژ های مختلف یکی از ابزاری است که ما برای تامین انرژی لپ تاپ و سیستم های رایانه ای ، شارژ گوشی های همراه و گجت های دیجیتال، دستگاه های تلوزیونی و گیرنده های امواج و سیگنال و … استفاده می کنیم و این دستگاه ها تماما وابسته به آداپتور های داخلی و خارجیشان هستند که نیروی مورد نیاز خود را از برق های شهری ما دریافت کنند.

در آداپتور ها میزان ولتاژ و آمپر ورودی دستگاه بسیار اهمیت دارد و در کنار این دو موضوع نوع کانکتور آداپتور است که باید به آن توجه نمایید.