برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با شماره (67452000 – 021) و یا (67524 – 021) داخلی 315 و 316 ، بخش نرم افزار تکنوسان در تماس باشید.