کابل اپتیکال (نوری)

زمان مهم ترین دارایی نسل بشر که همه چیز به آن بستگی دارد و انسان در تمام طول عمر خود برای خرج کردن هر چه بهتر آن دست به هر کاری زده است. در هر نسل هر آنکس که سرعت انتقال اطلاعات بهتر و بیشتری داشت می توانست بر تمام جهان حکومت کند و در حقیقت زمان را کنترل کند. حال انسان برای کنترل زمان، نور را در اختیار خود گرفته است و یکی از استفاده های این انرژی بی پایان انتقال اطلاعات است که به وسیله کابل نوری با فیبر ها میسر می شود.

در کابل های نوری از تعداد قابل توجهی فیبر نوری که از شیشه یا نوعی خاص از پلاستیک تهیه شده است استفاده می شود. این فیبر ها توان انتقال اطلاعات را با سرعتی معادل سرعت نور را دارند و بدین وسیله سریع ترین سرعت ممکن اطلاعات با کیفیت بالا و برد مسافتی بسیار بالاتر از دیگر کابل ها برای ما فراهم می کنند. ما امروزه از این کابل ها برای انتقال صدا، تصویر، فایل های حجیم و حجم بالایی از سرعت اینترنت استفاده می کنیم.