Technosun

دسته بندی

تمام دسته بندی محصولات در تکنوسان

دبلیو کی (WK Design)

چراغ مطالعه یکی از ابزاری است که سال ها بر روی میز های کار و منزل ما جای گرفته است و زمان بسیاری نور خود را بر روی دفاتر و سیستم های ما تابیده اند. شرکت دابل یو کینگ به عنوان یک شرکت عرضه کننده محصولات دیجیتال چراغ مطالعه wk را نیز به بازار های خود معرفی کرده است. چراغ های مطالعه امروزه قابلیت های بسیار فراوان تری نسبت به پدران خود دارند. قابلیت هایی همچون داشتن توان نور بیشتر، باتری داخلی، تنظیم نور، بدنه های مقاوم، بازو های قابل تنظیم و ... از ویژگی های این محصولات است. شما می توانید با چراغ های مطالعه جدید نور مورد نیاز خود را تنظیم کنید یا حتی رنگ مورد نظر خود را استفاده نمایید.