تبدیل برق

برق به عنوان بزرگ ترین کشف بشر در کنار آتش قرار می گیرد و نیاز ما هر روز به این کشف بزرگ جهانی در حال افزایش است و بخش زیادی از نیازهای دنیا امروز ما بر اساس این انرژی فوق العاده تامین می شود.

بسیاری از وسایل و ابزار آلاتی که ما آن ها را استفاده می نماییم امروزه نیروی خود را از برق تامین می کنند، از تلفن های هوشمندمان تا بیش از 90 درصد از وسایل اطراف ما از برق تغذیه می کنند.

با توجه به آنکه نوع پریزهای برق در سرتاسر دنیا به یک شکل نمی باشد و ولتاژ های متفاوتی نیز در این میان جابه جا می شوند ما از انواع تبدیل برق برای رفع این مشکل استفاده می کنیم و کانکتور های دوشاخ آمریکایی و سه شاخه اروپایی و عربی را به دوشاخه های عادی ایرانی تبدیل می کنیم.

شما می توانید برای راهنمایی بیشتر در خرید در چت آنلاین با پشتیبانی سایت ما در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح سازید.